"Markanızı Güven'e alın."

MENÜ

Patent Tescil

Bilimsel ve teknik bir buluşun ya da böyle bir buluşu uygulama alanında kullanma hakkının kime ait olduğunu gösteren resmi belgedir.

Bilimsel ve teknik bir buluşu kullanım hakkını kendinde tutması için; bir başkasının bu bilimsel ve teknik bir buluşu kullanımını engellemek için Türk Patent ve Marka Kurumundan onaylamak suretiyle o bilimsel ve teknik buluşu kullanım hakkını kendi tekelinde tutabilir. Bu belgeye sahip olmak içn bir marka vekili `nden destek alınmalıdır.

 

Patent, teknik bir soruna bir çözüm getiren ya da bir ürün veya işlemin yapılmasını yeni bir yolla tanımlayan bir ürün ya da bir proses/usul olarak tanımlanabilecek bir buluş için verilen inhisari bir haktır; yani bir çeşit tekel hakkıdır. Patent tescili, buluş/başvuru sahibine buluş konusu olan ürünü veya usulü kamuya açıklaması karşılığında, belirli bir süre boyunca kullanması, için devlet tarafından sağlanan bir inhisari haktır. Süresi 20 yıldır. Bu süreden sonra buluşun konusu kamunun malı sayılır.

Bir buluşun patent ile korunabilmesi için üç kriter aranır:

  •  Mutlak yenilik (dünya çapında),
  •  Buluş basamağı,
  •  Sanayiye uygulanabilirlik

Bu üç kriterin birarada olduğu buluşlar için patent başvurusu sahibi Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen Patent Tescil Belgesi ile ödüllendirilir.

Patentler sadece tescil edildikleri ülkeler için koruma sağlar. Türkiye’de tescil edilmiş bir patent, sadece Türkiye sınırları içinde hak sahipliği doğurur.

Bir yanıt yazın